Nota legal

Aquest lloc web, amb adreça DNS aaa.idec.upf.edu, és propietat de la UPF Barcelona School of Management, amb seu i domicili social a:

Balmes 132-134
08008 Barcelona
NIF: G60414182

Tots els continguts, incloent els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de la UPF Barcelona School of Management o dels tercers que hagin autoritzat la utilització dels mateixos a la Universitat, la qual es reserva tots els drets.

La informació administrativa publicada en aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els acords que s'hagin de publicar formalment al DOGC ia altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de l'autenticitat i del contingut dels mateixos.

Totes les dades proporcionades pels usuaris d'aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas, i seran tractades d'acord amb els principis de protecció de dades que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Responsabilitats de la UPF Barcelona School of Management

La UPF Barcelona School of Management no garanteix l'accés continu als elements i a la informació continguts a les seves pàgines web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control de la Universitat.

La UPF Barcelona School of Management no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

La UPF Barcelona School of Management no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

La UPF Barcelona School of Management no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats amb el lloc web de la UPF Barcelona School of Management. De la mateixa manera, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquesta web, i per tant, no elaborada directament per la UPF Barcelona School of Management o per algun dels seus membres autoritzats.

Responsabilitats dels usuaris

No està autoritzat utilitzar els continguts d'aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

No està permès reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d'aquest lloc web ni el disseny d'aquest.

Els usuaris d'aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre ells mateixos quan se'ls demani.

Queda prohibit, excepte en els casos en què la UPF Barcelona School of Management ho autoritzi expressament, presentar pàgines web de la UPF Barcelona School of Management sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l'estat espanyol ia la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Barcelona els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.

La UPF Barcelona School of Management es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.